Tye

Skooltye

Hekke open 07:30

Graad R klasse vanaf 07:50 – 12:30.

Pre Graad R klas vanaf 08:30 – 12:15.

Vierjariges vanaf 09:00 – 12:15.

Nasorg

Vanaf 12:15 – 17:30

Vakansiesorg ook beskikbaar